Translate

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

por_DE และ proR_ICC
ProR_DE  สำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซล  เป็นอุปกรณ์ปรัปสภาพน้ำให้มีคุณภาพสูงขึ้น ก่อนใช้งาน  นำมันดีเซลจะใสขึ้น  ทำให้การเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ ง่ายขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์มีกำลังแรงขึ้นกว่าเดิม  เครื่องเดินเรียบ  เสียงเงียบ  ไอเสียควันดำลดลง  และประหยัดน้ำมัน   ใช้นำ้มัน  1 ลิตร  ทำให้รถวิ่งไปได้ไกลกว่าเดิม  1 - 2 กิโลเมตร   


สอบถามรายละเอียด คุณสุด 08-3106-9498 

ไม่มีความคิดเห็น:

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

อุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน Pro-R ช่วยให้เครื่องยนต์แรงจัด ประหยัดจริง " เพื่อโลก - เพื่อชีวิต 0831069498

สุดโปรอาร์ 08-3106-9498

จังหวัดตรัง, ภาคใต้, Thailand
For Wold...เพื่อโลก for Life...เพื่อชีวิต ใช้ทรัพยากรณ์อย่างรู้ค่า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม